Scroll to top
en ja th

Why ORAN?

ORAN เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลเส้นผมของชาวเอเชียให้ดูอ่อนเยาว์ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะห์เส้นผมและช่างผมชาวญี่ปุ่น เพื่อ “เส้นผมและหนังศีรษะของชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย” โดยปรับสูตรให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสภาพน้ำของประเทศไทยโดยเฉพาะ

มั่นใจในคุณภาพผมใน 10 ปีหลังจากนี้

"ช่วงเวลาในห้องน้ำของทุกๆวัน จะช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตของเส้นผม"

Get In Touch With Us

Email

Email

contact@oranhaircare.com

LINE

LINE

@oran